Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład Komisji

Członkowie Komisji:

 

prof. dr hab. Armen Edigarian

     Prorektor UJ ds. dydaktyki - przewodniczący

dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ

     Pełnomocnik Rektora UJ ds. jakości kształcenia

prof. dr hab. Krystyna Sztefko

     Pełnomocnik Prorektora Collegium Medicum ds.kształcenia

dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ

     Przedstawiciel dziekanów

dr hab. Barbara Iwańska, prof. UJ

     Wydział Prawa i Administracji, członek Senatu UJ

prof. dr hab. Leszek Sosnowski

     Wydział Filozoficzny

dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak, prof. UJ

     Wydział Historyczny

dr hab. Jadwiga Kita-Huber, prof. UJ

     Wydział Filologiczny

dr hab. Jacek Zejma

     Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

dr hab. Piotr Niemiec, prof. UJ

     Wydział Matematyki i Informatyki

dr hab. Paweł Wydro, prof. UJ

     Wydział Chemii

dr hab. Joanna Kapusta

     Wydział Biologii

dr hab. Patrycja Wójcik-Tabol, prof. UJ

     Wydział Geografii i Geologii

dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ

     Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ

     Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

dr hab. Marta Michalik, prof. UJ

     Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

dr hab. Małgorzata Sokalska

     Wydział Polonistyki

prof. dr hab. Przemko Kwinta

     Wydział Lekarski, członek Senatu UJ

dr hab. Agnieszka Skowron, prof. UJ

     Wydział Farmaceutyczny

prof. dr hab. Maria Kózka

     Wydział Nauk o Zdrowiu

dr hab. Sebastian Kołodziejczyk, prof. UJ

     Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

prof. dr hab. Magdalena Strus

     Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, prof. UJ

     Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

prof. dr hab. Michał Ostrowski

     Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

     Dyrektor Ośrodka Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych;

prof. dr hab. Romuald Janik

     Kierownik Ośrodka Międzyobszarowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych

mgr Dominika Stopa

     Dyrektor Jagiellońskiego Centrum Językowego

dr Dorota Palik

     Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ/CM

dr Jerzy Lackowski

     Dyrektor Studium Pedagogicznego UJ

mgr Piotr Szumliński

     Dyrektor Centrum Wsparcia Dydaktyki

mgr Dorota Kwapisz

     Kierownik Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

mgr Magdalena Ziemnicka

     Dział ds. Osób Niepełnosprawnych

Mateusz Kopaczyński

     Samorząd Studentów UJ

Anna Rudzińska

     Samorząd Studentów UJ

mgr Magdalena Wąsowicz

     Samorząd Doktorantów -Towarzystwo Doktorantów UJ

 

Zastępcy Członków Komisji:

 

prof. dr hab. Piotr Dobosz

     Wydział Prawa i Administracji

dr hab. Dorota Czyżowska, prof. UJ

     Wydział Filozoficzny

dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ

     Wydział Historyczny

dr hab. Anna Klimkiewicz, prof. UJ

     Wydział Filologiczny

dr hab. Patryk Mach

     Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

dr Sławomir Bakalarski

     Wydział Matematyki i Informatyki

dr hab. Małgorzata Brindell, prof. UJ

     Wydział Chemii

dr hab. Janusz Fyda, prof. UJ

     Wydział Biologii

dr Piotr Trzepacz

     Wydział Geografii i Geologii

prof. dr hab. Krzysztof Loska

     Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

dr Agnieszka Małek

     Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

dr hab. Dariusz Latowski

     Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

dr hab. Mirosława Mycawka, prof. UJ

     Wydział Polonistyki

prof. dr hab. Grzegorz Kopeć

     Wydział Lekarski

dr hab. Urszula Hubicka

     Wydział Farmaceutyczny

dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ

     Wydział Nauk o Zdrowiu

Marcelina Kościołek

     Samorząd Studentów UJ

Krzysztof Wykrętowicz

     Samorząd Studentów UJ

mgr Paweł Winiarski

     Samorząd Doktorantów -Towarzystwo Doktorantów UJ